Projecte desenvolupat per a l’Escola d’Arquitectura de la UPC i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Quadern de treball fet per contextualitzar les visites escolars als edificis més emblemàtics del nucli històric de la ciutat, i per situar-ne el moment històric, les tècniques i els materials emprats per construir-los.

Coordinació editorial, disseny i il·lustració