En col·laboració amb Mertixell Seuba, hem desenvolupat una sèrie de quaderns per a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà amb l’objectiu de donar pautes i recursos al professorat per treballar l’educació per al desenvolupament dins de l’aula.

Agencia de desenvolupament del bergueda – Alababala

Alababalà

Disseny, il·lustració