Edició bilingüe per a la fundació Nexes. Drets humans, democràcia i bones pràctiques de transformació social. 

GLOBAL LINKS. Aquesta publicació s’ha fet en el marc del projecte.

Alababalà

Coordinació editorial, disseny i fotografia